Vattentema

Här skriver vi dikter med utgångspunkt från ordet vatten..

Här dramatiserar vi vattenmolekyler.


Först ser vi hur molekylerna beter sig då det bildas vattenånga. De släpper taget om varandra. Därefter ser vi hur de beter sig vid varmt vatten, de håller fast i varandra men rör på sig. Slutligen får vi se vattenmolekyler i is, då de står tätt tillsammans.


Här var veckans bilduppgift.