Matte

I veckan fick eleverna arbeta i par för att lösa olika matteproblem. De fick även gå fram i paret och spela ett mattespel på smartboarden, där de skulle rangordna ordsningstalen första-tionde.

img_0161 img_0162

Klockan

Idag har vi jobbat med klockan på matematiklektionen. Vi jobbade först gemensamt och pratade om analog och digital tid. Vi pratade om vikten av att kunna klockan och förstå att man behöver skilja mellan  12:30 på eftermiddagen och 00:30 på natten. Idag funderade vi också över hur många timmar 180 minuter är, samt 300 minuter..?


Till vår hjälp hade vi en stor klockan som visar klockslagen och digital tid, samt småklockor. Det krävs mycket arbete kring detta och jag hoppas att ni fortsätter att öva hemma.

Dialoger

Den här veckan har vi skrivit dialoger. De flesta i klassen valde att samarbeta men vissa valde att jobba på egen hand. Här är en dialog som passar i tiden. 


Vissa grupper hann både skriva en dialog för hand och en på datorn.


När vi ritade och skrev dialoger tränade vi på många moment inom svenskan: att hålla en röd tråd, använda talstreck på rätt sätt, skriva meningar,  använda stor bokstav och rätt skiljetecken (., !, ?), att stava samt att skriva med läslig handstil.

Matte-torsdag

Idag har vi mätt olika saker i klassrummet. Först var det några saker som jag hade bestämt men sen fick de välja själv och då gick inte ens pappor säkert! Duktiga och kreativa var de! 


Vi repeterade = med hjälp av en balansvåg. När den är rak vet man att det är lika mycket på båda sidor. Svårast var att klura ut hur man skulle skriva på mattespråk när det var tvärtom, alltså 5 till vänster och 3 och 2 till höger.