Volym

På mattelektionen började vi jobba med volym. Vi fick lära oss om liter och deciliter. I par skulle vi uppskatta hur många dl som rymdes i olika burkar. Sen testade vi! Det blev väldigt blött… 

 

Läsa och förstå

Vi kommer under läsåret att satsa mycket på läsning och läsförståelse. Till vår hjälp kommer vi att använda oss utav ”läsfixarna”. Med deras hjälp kommer vi att förutspå vad en text kommer att handla om, ställa frågor, reda ut begrepp och oklarheter och sammanfatta det viktigaste.

Här läser vi en kurdisk folksaga och arbetar sedan med läsfixarna.

Slöjd

En rolig nyhet för det här läsåret är att vi har börjat med slöjd. Vi som har textilslöjd har tovat ull och håller nu på att sy gaphalsar. Vi som har trä- och metallslöjd har sågat ut påtklossar.

.