Skriva meningar

Idag har vi skrivit meningar. Vi tittade på en bild och beskrev vad vi såg.


Vi delades in i skrivpar och turades om att skriva. Det gick bra att komma ihåg stor bokstav, mellanrum och punkter när vi samarbetade.