Treorna läser för oss

Idag hade vi besök av treorna. De hade valt ut en bok som de ansåg passade för barnen i förskoleklass. Treorna var jätteduktiga och tog sitt uppdrag på största allvar och 6-åringarna blev imponerade av dem.