Affären är öppen!

Nu har affären i förskoleklass A öppnat – barnen har själva prissatt varorna med hjälp av oss vuxna, det är lite knepigt att veta vad allt kostar i verkligheten.