Faktatext om växter

Vi har tränat på att närläsa faktatexter. De fick ett stycke i taget och skulle fylla i orden som saknades. Efteråt fick de skriva ner vad de lärt sig och vi samlade allas tankar på smart-boarden.