Faktatexter om djur

Vi har tagit in enkla faktaböcker om djur till klassrummet. Flera barn har börjat läsa i böckerna och vissa har även börjat skriva faktatexter tillsammans med en kompis eller enskilt.