Tema vatten

Idag började vi med vattentema. Vad använder vi vatten till? Hur mycket vatten finns det i kroppen? Kan vi några sånger om vatten? Vad händer med snön som förvaras inomhus – varför? Vad händer med vatten i ett glas utan plastfolie på och ett med?