Huvudräkning

Den här veckan har vi tränat mycket på huvudräkning. Vi har spelat additionsrace och subtraktionsrace. Till båda spelen behövdes två tärningar. När vi spelade additionsrace så adderade vi tärningarnas tal och kryssade för summan. Vid subtraktionsracet jämförde vi skillnaden och kryssade i den.