Vatten

Vecka 5 och 6 så arbetar vi lite extra kring vatten och dess former, som också är ett av månadens mål. Tillsammans har vi lyssnat på vattenljud, pratat om hur vattnet ser ut mm. Vi har pratat om vattnets kretslopp och pratat om att det vatten vi har idag är samma som dinosaurierna drack!

Vi gör olika vattenexperiment tillsammans i samlingen och i smågrupper, vi funderar kring vad som kan hända, ställer hypoteser och dokumenterar resultatet. Fråga era barn så berättar säkert mer!😊