Intervjuer

Innan vi fick hem uppgiften att intervjua någon vuxen om dennes jobb så fick vi träna på att intervjua varandra och återberätta för varandra.

Igår skrev vi intervjuerna på dator och idag redovisade vi dem i smågrupper.