Snögubbar

Tanken var att vi idag på vår bildlektion skulle göra snögubbar för att kalla på snön, men snön hade redan kommit. Så vi gjorde dem och hoppas på att snön ligger kvar!

FN-tema

Hela veckan har genomsyrats av arbete kring FN. Idag tittade vi på en interaktiv bok som handlade om Barns rätt. Vi har pratat om vad man behöver ha för att överleva samt samarbetat och ritat en stor teckning kring temat.

Plankan

Igår grävde vi ner en planka i jorden med åtta olika saker fastspikade på. I vår kommer vi att gräva upp plankan och se vad som finns kvar och varför. Idag var uppgiften att rita av plankan och göra ett kryss över de saker som man tror kommer förmultna innan vi gräver upp den. Olika hypoteser hos barnen. Det blir spännande att få de rätta svaren i vår och diskutera varför sakerna försvunnit eller finns kvar.

Treorna läser för oss

Idag hade vi besök av treorna. De hade valt ut en bok som de ansåg passade för barnen i förskoleklass. Treorna var jätteduktiga och tog sitt uppdrag på största allvar och 6-åringarna blev imponerade av dem.